دانشگاه پتروناس مالزی در سال ۱۹۹۷ و زیر نظر شرکت پتروناس ، شرکت ملی نفت مالزی، تاسیس گردید. در این دانشگاه رشته مهندسی از جمله رشته های مهندسی نفت و گاز ارائه میگردد. 

دانشگاه پتروناس مالزی - دانشگاه UTP مالزی 

 




پذیرش از ۲۶ دانشگاه و کالج مالزی از طریق این سایت به صورت رایگان انجام میشود. لیست دانشگاههای طرف قرارداد این موسسه را میتوانید در 
این صفحه مشاهده کنید. 

  دانشگاه پتروناس مالزی - دانشگاه UTP مالزی