دانشکده زبان دانشگاه USM

دانشگاه علوم مالزی - دانشگاه USM مالزی

 

خانه‌های مسکونی برای اقامت مهمانان خاص در دانشگاه USM

دانشگاه علوم مالزی - دانشگاه USM مالزی

 

مسجد دانشگاه USM

دانشگاه علوم مالزی - دانشگاه USM مالزی

 

دپارتمان Sains@USM در دانشگاه USM

 

ساحل Penang


 

شهر از فراز Penang Hill