دانشگاه آموزش سلطان ادریس مالزى یا دانشگاه UPSI مالزى یکی از قدیمی ترین دانشگاههای مالزی است که در سال ۱۹۲۲ با هدف تربیت معلم و استاد تاسیس گردید و مهمترین رشته تحصیلی در این دانشگاه همچنان رشته آموزش میباشد. 

دانشگاه آموزش سلطان ادریس مالزى - دانشگاه UPSI مالزى

 

 

 

 

پذیرش از ۲۶ دانشگاه و کالج مالزی از طریق این سایت به صورت رایگان انجام میشود. لیست دانشگاههای طرف قرارداد این موسسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. 

  دانشگاه آموزش سلطان ادریس مالزى - دانشگاه UPSI مالزى