دانشگاه صباح مالزى يا دانشگاه UMS مالزى نهمين دانشگاه دولتى مالزى است كه در سال ١٩٩٤ در ايالت صباح در بخش مالرى شرقى تاسيس شده است. دانشگاه UMS مالزى در حال حاضر داراى ١٣ دانشكده است كه رشته هاى متنوعى از جمله شاخه هاى مهندسى، پزشكى، علوم و هنر را ارايه مى كند. 

دانشگاه صباح مالزى - دانشگاه UMS مالزى

 

 

 

 

پذیرش از ۲۶ دانشگاه و کالج مالزی از طریق این سایت به صورت رایگان انجام میشود. لیست دانشگاههای طرف قرارداد این موسسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. 

  دانشگاه صباح مالزى - دانشگاه UMS مالزى