جدول زیر رتبه دانشگاه های مالزی را در رنکینگ جهانی‌ نشان میدهد. این رنکینگ که به QS World University Rankings معروف است، هر ساله لیستی از ۵۰۰ دانشگاه برتر جهان را ارایه میدهد. در سالهای اخیر ۵ دانشگاه دولتی مالزی در این رنکینگ قرار داشته ا‌ند که رتبه آنها در چند سال گذشته در جدول زیر آماده است. لازم به ذکر است دانشگاه ناتینگهام و موناش با توجه به اینکه واحدی از یک دانشگاه خارجی هستند در این جدول آورده نشده اند. 

رنکینگ دانشگاه های مالزی - مالزی دات نت

 

رنکینگ جهانی دانشگاههای مالزی

(QS World University Rankings - Times Higher Education)

سال  /  دانشگاه

UM

UKM

USM

UTM

UPM

2012 156 261 326 358 360
2011 167 279 335 401-450 358
2010 207 263 309 365 319

2009

180

291

314

320

345

2008

230

250

313

356

320

2007

246

309

307

401-500

364

 

UM: University of Malaya

UKM: University Kebangsaan Malaysia

USM: University Science Malaysia

UTM: University Technology Malaysia

UPM: University Putra Malaysia

رنکینگ دانشگاه های مالزی - مالزی دات نت

رنکینگ دانشگاه های مالزی - مالزی دات نت.