هزینه های زندگی دانشجویی در مالزی شامل سه بخش عمده هزینه تحصیل در مالزی (شهریه دانشگاه)، اجاره مسکن و هزینه های جاری می باشد. در جدول زیر سعی‌ شده است هزینه های دو بخش اجاره مسکن و هزینه های جاری زندگی به طور تقریبی ولی جامع و به روز ارایه گردد. توجه نمایید که این جدول تنها برای ایجاد یک تصویر ذهنی‌ کلی‌ از هزینه ها تهیه شده است و با توجه به پارامترهای مختلف قابل تغییر است. همان طوری که به عنوان مثال اجاره یک واحد آپارتمان در تهران و یا قیمت پراید مدل ۱۳۸۰ به طور دقیق قابل تعیین نیست. از آنجایی که هزینه تحصیل در مالزی در دانشگاه مختلف کاملا متفاوت است، از ذکر آنها در اینجا خودداری شده است. برای اطلاع از هزینه تحصیل و شهریه رشته ها، به صفحه دانشگاه مورد نظر خود مراجعه و در قسمتهزینهها، شهریه دقیق آن رشته را ملاحظه نمایید. قیمتهای ذکر شده در جدول بر اساس رینگیت وهر رینگیت مالزی به طور تقریبی معادل ۱۰۰۰ تومان میباشد.

هزینه تحصیل در مالزی , هزینه زندگی در مالزی , هزینه تحصیل در مالزی , هزینه زندگی در مالزی , هزینه زندگی مالزی،

مسکن

 

 اسکان

قیمت (رینگیت)

 خوابگاههای دانشجویی (دانشگاه های دولتی)

500 - 400

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در کوالالامپور

2500 - 1500

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در سردنگ (UPM , Uniten , UCTI)

1500 - 800

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در پتالینگ جایا (UM)

1500 - 1000

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در کجنگ (UKM)

1200 - 800

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در شاه عالم (UiTM)

1200 - 800

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در سایبرجایا (MMU , Limkokwing)

2000 - 1200

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در جوهور (UTM)

1000 - 600

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در پینانگ (USM)

1000 - 600

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در کوالالامپور

4000 - 2000

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در سردنگ (UPM , Uniten , APIIT)

2500 - 1200

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در پتالینگ جایا (UM)

2500 - 1500

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در کجنگ (UKM)

1500 - 1000

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در شاه عالم (UiTM)

2000 - 1200

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در سایبرجایا (MMU , Limkokwing)

3000 - 2000

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان در جوهور (UTM)

1600 - 1000

 اجاره ماهیانه یک واحد آپارتمان با وسایل در پینانگ (USM)

1500 - 1000

 پیش پرداخت اجاره (رهن)

معادل دو ماه و نیم اجاره