دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی در سال  1983 تأسیس شده و زیر نظر دولت مالزی و سازمان کنفرانس اسلامی فعالیت می کند. این دانشگاه روابط گسترده ای را با دولت های کشورهای اسلامی و همچنین مؤسساتی در سراسر دنیا هم چون اتحادیه دانشگاه های اسلامی و انجمن بین المللی دانشگاه ها برقرار ساخته است.

 

این دانشگاه در حال حاضر بیش از ۱۵ هزار دانشجو در رشته های مختلف از جمله علوم انسانی، مدیریت و مهندسی دارد.

 

دانشگاه اسلامی مالزی، دانشگاه IIUM مالزی، دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

 

 

پذیرش از ۲۶ دانشگاه و کالج مالزی از طریق این سایت به صورت رایگان انجام میشود. لیست دانشگاههای طرف قرارداد این موسسه را میتوانید در این صفحه مشاهده کنید. 

  دانشگاه اسلامی مالزی - دانشگاه IIUM مالزی