۱- دانشگاه UM

فرم پذیرش دانشگاه UM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه UM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

توصیه نامه اساتید

 

۲- دانشگاه UKM

فرم پذیرش دانشگاه UKM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

توصیه نامه اساتید پس از تکمیل فرم پذیرش به طور مستقیم از طرف دانشگاه برای اساتید ارسال میشود. 

 

۳- دانشگاه UPM

فرم پذیرش دانشگاه UPM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه UPM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

 

۴- دانشگاه UTM

فرم پذیرش دانشگاه UTM برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه UTM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

توصیه نامه اساتید

 

۵- دانشگاه USM

فرم پذیرش دانشگاه USM برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه USM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

 

۶- دانشگاه Uniten

فرم پذیرش دانشگاه Uniten به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه Uniten به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

فرم توصیه نامه اساتید در انتهای فرم پذیرش می‌باشد.

 

۷- دانشگاه MMU

فرم پذیرش دانشگاه MMU به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه MMU برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

فرم توصیه نامه اساتید در انتهای فرم پذیرش می‌باشد.

 

۸- دانشگاه UiTM

فرم پذیرش دانشگاه UiTM به صورت آنلاین برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

توصیه نامه اساتید

 

۹- دانشگاه UCSI

فرم پذیرش دانشگاه UCSI برای کلیه مقاطع

 

۱۰- دانشگاه APU

فرم پذیرش دانشگاه APU برای دوره های دوره کارشناسی

فرم پذیرش دانشگاه APU برای دوره های کارشناسی ارشد و دکترا

 

۱۱- دانشگاه Limkokwing

فرم پذیرش دانشگاه Limkokwing برای کلیه مقاطع

 

۱۲- دانشگاه Nottingham

فرم پذیرش و توصیه نامه دانشگاه Nottingham برای کلیه مقاطع


مطالب مرتبط:

نمونه پروپوزال، نمونه رزومه، نمونه توصیه نامه اساتید، نمونه گواهی موجودی حساب از بانک و نمونه گواهی سابقه کار