در حال حاضر پذیرش از بعضی از دانشگاهها و کالج مالزی که طرف قراداد با این موسسه هستند، از طریق این سایت امکان پذیر است که به صورت رایگان ارائه می گردد.

خدمات این موسسه شامل این موارد میشود:
study-malaysia

  - مشاوره برای انتخاب رشته و دانشگاه

  - راهنمایی جهت تهیه مدارک و فرمهای پذیرش

  - انجام مراحل پذیرش در کمترین زمان (معمولا یک هفته)

  - راهنمایی جهت تهیه مدارک ویزا 

  - پیگیری مراحل صدور ویزای دانشجویی

  - ارسال نامه پذیرش و نامه ویزا برای دانشجو

  - راهنمایی جهت واریز شهریه دانشگاه از ایران

  - رزرو هتل و خوابگاه دانشجویی (در صورت نیاز)

  - همراهی در روز ثبت نام 
  - راهنمایی برای افتتاح حساب بانکی در مالزی